Československé komorní duo založili na brněnské Janáčkově akademii múzických umění v roce 2004 český houslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Oba umělci jsou pravidelnými hosty hudebních festivalů v Německu, Rakousku, Česku a Slovensku. Často koncertují ve světových metropolích – Řím, Paříž, Vídeň, Lisabon, Soul, Bukurešť, Sofia, Atény, Bělehrad, Budapešť, Praha, Bratislava. Díky svému česko-slovenskému zaměření jsou oslovováni sdruženími Čechů a Slováků po celém světě. Každoročně připravují aktuální projekty k jubileím významných skladatelů. V roce 2008 připravili ve spolupráci s Hudebním centrem v Bratislavě k „století" Eugena Suchoně 18 koncertů z jeho tvorby, které interpretovali mj. v Praze, Bratislavě a Římě. V roce 2011 prezentovali v rámci jubilea 130 let Mikuláše Schneidra-Trnavského jeho tvorbu na turné po Jižní Koreji s vrcholným koncertem v Soulu. Na českých pódiích připomínali posluchačům 170 let od narození Antonína Dvořáka. V roce 2012 se věnovali nedožitým 80. narozeninám Ilji Zeljenky. S programem jeho skladeb hostovali i v Budapešti. Ve stejném roce vyšlo v edici Českého rozhlasu jejich debutové CD se skladbami českých a slovenských autorů (Dvořák - Machajdík - Trnavský). V roce 2013 byli Berešová s Burdychem přizváni k realizaci hudebního projektu ve Slovenském národním muzeu "Karol Elbert - neznámý známý." V roce 2014 se připojili k projektu Rok české hudby, který zakončili závěrečným koncertem v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. V roce 2015 koncertovali nejčastěji na německých pódiích s programem k výročí Roberta Schumanna. V roce 2016 natočili s podporou Fondu na podporu umění kompaktní disky s hudbou slovenského skladatele Ladislava Kupkoviče a významného rodáka z Bardějova Bély Kélera. Československé komorní duo je publikem i kritiky oceňováno za vysokou profesionalitu, perfektní souhru a muzikalitu. Více na stránkách - www.komorniduo.com .
   
 
Československé komorné duo založili na brnenskej Janáčkovej akadémii múzických umení v roku 2004 český huslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Obidvaja umelci sú pravidelnými hosťami hudobných festivalov v Nemecku, Rakúsku, Česku a Slovensku. Často koncertujú vo svetových metropolách - Rím, Paríž, Viedeň, Lisabon, Soul, Bukurešť, Sofia, Atény, Belehrad, Budapešť, Praha, Bratislava. Každoročne pripravujú aktuálne projekty k jubileám významných skladateľov. V roku 2008 pripravili v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave k "Storočnici" Eugena Suchoňa 18 koncertov z jeho tvorby. Interpretovali ich na Slovensku, v Prahe na Slovenskom inštitúte a aj na Veľvyslanectve SR v Ríme. V roku 2011 prezentovali v rámci jubilea 130 rokov Mikuláša Schneidra-Trnavského jeho tvorbu na turné po Južnej Kórei s vrcholným koncertom v Soule. Na českých pódiách pripomínali poslucháčom 170 rokov od narodenia Antonína Dvořáka. V roku 2012 sa venovali nedožitým 80. narodeninám Iľju Zeljenku. S týmto programom hosťovali aj na Slovenskom inštitúte v Budapešti. V tom istom roku vyšlo v edícii Českého rozhlasu debutové CD Československého komorného dua i so skladbami dvoch slovenských autorov Petra Machajdíka a Mikuláša Schneidra-Trnavského. Tieto diela zaradila do svojho vysielania rozhlasová stanica Rádio Devín. V roku 2013 boli Berešová s Burdychom prizvaný Spoločnosťou Mikuláša Schneidra-Trnavského k realizácii hudobného projektu „Karol Elbert - neznámy známy." V roku 2014 sa pripojili k projektu Rok českej hudby, ktorý zakončili koncertom v Centre Bohuslava Martinů v Poličke. V roku 2015 koncertovali najčastejšie na nemeckých pódiách s programom k výročiu Roberta Schumanna. V roku 2016 nahrali s podporou Fondu na podporu umenia kompaktné disky s hudbou slovenského skladateľa Ladislava Kupkoviča a významného bardejovského rodáka Bélu Kélera. Československé komorné duo je publikom aj kritikmi oceňované za vysokú profesionalitu, perfektnú súhru a muzikalitu. Viac na stránkach - www.komorniduo.com .
    
NEJBLIŽŠÍ KONCERTY    

01. 09. 2017 - TIANJIN /CHN/ - Tianjin Meijiang Conference & Exhibition Center, 11:00
01. 09. 2017 - CANGZHOU /CHN/ - Sino-Czech-Slovak Friendship Farm, 19:00
02. 09. 2017 - BEIJING /CHN/ - Slovak Embassy
05. 09. 2017 - SHANGHAI /CHN/ - Shanghai Daning Theater, 19:30
06. 09. 2017 - JIAXING /CHN/ - Jiaxing Grand Theater, 19:00
07. 09. 2017 - HANGZHOU /CHN/ - Hangzhou Theater, 19:30
08. 09. 2017 - QINGDAO /CHN/ - Qingdao Grand Theater, 19:30
09. 09. 2017 - JINAN /CHN/ - Shandong Grand Theater (concert hall), 19:30
10. 09. 2017 - DEZHOU /CHN/ - Dezhou Grand Theater, 19:30
12. 09. 2017 - SHIJIAZHUANG /CHN/ - Shouwangzhe Grand Theater, 19:30
14. 09. 2017 - DALIAN /CHN/ - Dalian Peopl´s Culture Club (concert hall), 19:00
15. 09. 2017 - FOSHAN /CHN/ - Foshan Jinma Theater, 20:00
16. 09. 2017 - JIANGMEN /CHN/ - Jiangmen Performing Art Center (concert hall), 20:00
17. 09. 2017 - PINGXIANG /CHN/ - Anyuan Grand Theater, 19:30
24. 09. 2017 - EUSKIRCHEN-KREUZWEINGARTEN /D/ - Haus Hardtberg, 17:00

      
KONTAKT:
 

    
MgA. Pavel Burdych
tel.: (+420) 606 646 451
 e-mail: pavel.burdych@post.cz
datová schránka: eek8555
Kontaktní adresa: Antonína Slavíka 1315/10, Brno, 602 00